Το δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο της Κοζάνης δεν είχε απαρτία , οπότε θεωρείται ως μη γενόμενο. Δεν συμμετείχαν οι 27 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους μετά την αποχή της παράταξης Ιωαννίδη, Στολτίδη, Κεχαγιά, Κύργια . Από τους ανεξάρτητους μόνο ο Αθανάσιος Δερμιτζάκης απείχε. Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται να επαναληφθεί είτε δια περιφοράς είτε με τηλεδιάσκεψη.

Ιωάννα Παπαδημητρίου