Ο πρόεδρος της κοινότητας σε συνεργασία με συνεργείο εθελοντών οικοδόμων κατασκεύασε τοιχίο αντιστηριξης μήκους 35 μέτρων εντός οικισμού για την αποφυγή πτώσης του δρόμου λόγω διάβρωσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς κ οχήματα.

Έτσι ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της κοινότητας λύθηκε οριστικά. Άμεση ήταν η ανταπόκριση του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα και του αντιδημάρχου κοινοτήτων Δουγαλή Γεώργιο στη διάθεση των μηχανημάτων και των υλικών για την υλοποίηση του έργο.

Πηγή: Κοινότητα Λευκοπηγής