Ενόψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου 2024:

1. Καλούνται οι παραγωγοί χρήστες του αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων, για την απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό.

2. Στους οφειλέτες του Οργανισμού σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης, δε θα επιτραπεί η άρδευση.

Το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων