Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους φορείς εκπαίδευσης και ανταποκρινόμενο σε αίτημα των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πτολεμαΐδας, το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (www.uowm.gr) παρείχε επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής στο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και Βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας.

Υπό το συντονισμό της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Εργοθεραπείας Αικατερίνης Κατσιάνα, η ενδοσχολική επιμόρφωση με τίτλο «Αύξηση συμμετοχής στα σχολικά έργα/ δραστηριότητες και βελτίωση συγκέντρωσης/προσοχής των μαθητών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Πτολεμαΐδας, με τη χρήση ‘Αισθητηριακής Δίαιτας’» θα υλοποιηθεί σε τρεις κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος της κύκλος διάρκειας 15 ωρών ολοκληρώθηκε με τη συμμέτοχή του Δρ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, μέλος του έκτακτου διδακτικού προσωπικού και φοιτητών του Τμήματος Εργοθεραπείας.

Στο δεύτερο κύκλο θα πραγματοποιηθεί workshop και στον τρίτο η πρακτική εφαρμογή με μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Η επιμόρφωση πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Ιουνίου.