Μόνο τα ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του προγράμματος επιδότησης με 70% των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Στην 1η τροποποίηση το μεταφορικό μέσο για να είναι επιλέξιμο θα πρέπει να ήταν είτε ηλεκτρικό, είτε Plug-in Hybrid. Όπως αναφέρεται στη 2η τροποποίηση «Το μεταφορικό μέσο να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, επαγγελματικής χρήσης και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εξοπλισμού/υλικών, είτε έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο. Σημειώνεται ότι και τα Plug-In Hybrid οχήματα δεν είναι επιλέξιμα, διότι κινούνται και με τη χρήση ορυκτών καυσίμων».

Κατά τα λοιπά παρέμειναν όλοι αυτοί οι όροι που υποχρεώνουν μια επιχείρηση:
-να αυξήσει το προσωπικό της τουλάχιστον κατά μία ποσοστιαία μονάδα εργασίας
-να αποδείξει όλο το ποσό της επένδυσης με βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού ή με έγκριση δανείου
-να δαπανήσει το 30% για την προστασία του περιβάλλοντος

Κάτω από αυτά τα δεδομένα και τη βάση να ξεκινά από το 65 εκατοντάδες επιχειρήσεις μένουν εκτός νυμφώνος στη δράση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης που τρέχει μετά από πιέσεις για την ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

70% επιδότηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας με όρο την αύξηση των θέσεων εργασίας-Τα τρία αγκάθια της δράσης

Τι ζήτησαν φορείς και επιχειρηματίες για τις δράσεις του ΔΑΜ – Γιατί ζητείται η αύξηση των θέσεων εργασίας