Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Κοίλα Κοζάνης, οι φοιτητές δίνουν το καλό παράδειγμα και καθαρίζουν το δεύτερο σπίτι τους, το Πανεπιστήμιο που φοιτούν!

Η πρωτοβουλία “Δράση με σκούπα και φαράσι” ανήκει σε ομάδα φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Το σημείο συνάντησης είναι η κεντρική είσοδος του κτιρίου στις 09:00.

Εκεί οι εθελοντές Θα χωριστούν σε ομάδες και θα προσπαθήσουν να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου