Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.