Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΑΠΘ με τίτλο : «Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για θέματα λειτουργίας και δομικής ασφάλειας της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων έως και την εκπόνηση της μελέτης δομικής και λειτουργικής αναβάθμισης της», προϋπολογισμού 150.000€ .

Πλέον το ΑΠΘ θα αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο για της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων .Αυτό αναμένεται να εγκρίνει και τα υλικά για τη στεγάνωση της πλάκας του οδοστρώματος για να ξεκινήσουν οι εργασίες στα 300 επίμαχα μέτρα της Υψηλής Γέφυρα Σερβίων .Θυμίζουμε ότι οι εργασίες ανακατασκευής θα διαρκέσουν δυο μήνες με εναλλάξ κυκλοφορία οχημάτων καθόλη τη διάρκεια της μέρας για τις μέρες(5) της στεγάνωσης. Το μεγαλύτερο διάστημα των εργασιών , οι 55 μέρες θα υπάρχει εναλλάξ κυκλοφορία μόνο κατά την ώρα των εργασιών .

Από τις αρχές Μάρτη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει εγκρίνει τα προσωρινά µέτρα ρύθµισης οδικής κυκλοφορίας, αλλά οι Απόκριες και η 25η Μαρτίου μεταφέρουν τις εργασίες για τον Απρίλιο.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

Με εναλλάξ κυκλοφορία οχημάτων οι εργασίες οδοποιίας και στεγανοποίησης στη Γέφυρα Σερβίων -Θα διαρκέσουν δύο μήνες