Με την συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής

Χιονίας Μπαστιάκη -Πλιάκη

Συνταξιούχου Δημοσίου Υπαλλήλου τελέσαμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η κόρη                    Τα εγγόνια                               Ο δισέγγονος                    Η αδελφή
Βασιλική             Χιονία-Λάζαρος                        Ερμής Νικάνωρ                    Ελένη
Αθηνά-Johann Matthias