Πολύρραχο – Προσήλιο
Παρασκευή 09.09.2022
Πολύρραχο ώρα 18:00 (προαύλιο Εκκλησίας)
Προσήλιο ώρα 20:00 (Δημοτικό Σχολείο)

Ευάγγελος Τζώνας πρόεδρος τοπικών κοινοτήτων Πολυρράχου-Προσηλίου:

Άμεση η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής σε όποιο πρόβλημα παρουσιάζεται και χρειάζεται επίλυση.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν:
1. Παιδική χαρά στο Πολύρραχο και στο Προσήλιο.
2. Τοποθετήθηκαν κλιματιστικά στο κοινοτικό κατάστημα Πολυρράχου στο Αγροτικό Ιατρείο και στο Δημοτικό. Σχολείο Προσηλίου.
3. Διάνοιξη και καθαρισμός αγροτικών δρόμων.
4. Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Πολυρράχου από Μεταξά ξεκίνησε υλοποίηση του έργου.

Αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται :
1. Ασφαλτόστρωση δρόμου Προσηλίου Αυλών.
2. Επισκευή προαύλιου χώρου κοιμητηρίων Πολυράχου.
3. Συντήρηση στο παρεκκλήσι των κοιμητηρίων Πολυράχου με έργα τοιχοποιίας.
4. Κατασκευή δεξαμενής συγκέντρωσης όμβριων υδάτων στο Προσήλιο για πότισμα κτηνοτροφίας.
5. Επισκευή και καθαρισμός της δεξαμενής ύδρευσης του Προσηλίου.