Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την έγκριση αποκατάστασης των ανενεργών Δημοτικών λατομείων του Δήμου Κοζάνης. Η ανάγκη της αποκατάστασης των εγκαταλελειμμένων αυτών χώρων είναι επιτακτική είτε για να επανέλθουν γρηγορότερα στην πρότερή τους μορφή είτε για να επανασχεδιαστούν και να αποκτήσουν κάποια νέα χρήση γης.

Τα καταγεγραμμένα ανενεργά λατομεία

Επίσης αποδέχτηκε αίτησης εταιρίας περί έγκρισης της διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση, εμβαδού 18.397 τμ, στη θέση Τρίτη Λάκκα, της κοινότητας Πολυμύλου και ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικών λίθων, σε δημοτική έκταση εμβαδού 6.485 τ.μ. στη θέση “Πέρασμα”, της κοινότητας Μαυροδενδρίου.