Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 162 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 66 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 27181 rapid test και ανευρέθηκαν 800 θετικά (2.94%). Από τις 800 περιπτώσεις, οι 412 αφορούν άνδρες και οι 388 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 35.40 έτη.

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

95 rapid test με 5 θετικά (5.26%) αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΓΡΕΒΕΝΑ

206 rapid test με 11 θετικά (5.34%) αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΤΡΙΦΥΛΛΟΣ

38 rapid test με 2 θετικά (5.26%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ

174 rapid test με 7 θετικά (4.02%) αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ

374 rapid test με 24 θετικά (6.42%) αφορούν σε 10 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΠΕΤΡΑΝΑ

44 rapid test με 5 θετικά (11.36%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

246 rapid test με 11 θετικά (4.47%) αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 16 έτη

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ

326 rapid test με 22 θετικά (6.75%) αφορούν σε 10 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45.5 έτη

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΜΕΛΙΤΗ

153 rapid test με 5 θετικά (3.27%) αφορούν σε 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη