Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 47 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 34 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 6066 rapid test και ανευρέθηκαν 202 θετικά (3.33%). Από τις 202 περιπτώσεις, οι 95 αφορούν άνδρες και οι 107 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 31.79 έτη.

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

64 rapid test με 4 θετικά (6.25%) αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 19.5 έτη

ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

124 rapid test με 8 θετικά (6.45%) αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΕΟΔΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

40 rapid test με 1 θετικό (2.5%) αφορά σε 1 άνδρα με ηλικία τα 44 έτη