Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης για τη ν ανάδειξη του προέδρου για τη νέα τετραετία που ξεκινά από 1 Ιανουαρίου 2022. Από τα 326 μέλη ψήφισαν οι 269.Επειδή δεν συμπληρώθηκαν το 50+1 από τον πρώτο γύρο, θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή για τους δυο πρώτους Δημητρόπουλο Χρήστο και Κωνστατντινίδου Μαρία.

Οι τέσσερις συνυποψήφιοι έλαβαν :

Δημητρόπουλος Χρήστος 102
Κωνσταντίνιδου Μαρία 82
Πελεκούδας Κώστας 68
Κούρας Νίκος 13

Ι.Π.