Στις 28 Νοεμβρίου θα γίνουν αρχαιρεσίες για την θέση του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβολαίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνη.