Περικλής Μήτκας: Το Πανεπιστήμιο επειδή μεγάλωσε γρήγορα εμφανίζεται να έχει μερικά αδύναμα τμήματα

430 τμήματα από 23 πανεπιστήμια όλης της χώρας πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) . Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης .

Ο Περικλής Μήτκας , πρόεδρος της Αρχής ανέφερε: «Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης εφαρμόζει αρχές διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα Πανεπιστήμια. Η πιστοποίηση είναι μια μορφή διαφάνειας που αποδεικνύει στην κοινωνία ότι τα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποιηθεί και τα τμήματα προσπαθούν να βελτιώσουν τα επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όλα τα πανεπιστήμια μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, όπως και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έχει πιστοποιήσει τα πρώην πανεπιστημιακά τμήματά του και θα πιστοποιήσει και τα υπόλοιπα. Διαπιστώνουμε την προσπάθεια του να βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τον τρόπο εκπαίδευσης κάτι που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το δουν και οι υποψήφιοι».

«Η ΕΘΑΑΕ καταγράφει και παρακολουθεί όλα τα προγράμματα σπουδών .Διαπιστώνομε ότι ορισμένα τμήματα στην Ελλάδα είναι πιο αδύναμα σε σχέση με μια σειρά κριτηρίων . Ένα από αυτά είναι και η βάση εισαγωγής .Το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας επειδή μεγάλωσε γρήγορα και απέκτησε καινούρια τμήματα που δεν έχουν επανδρωθεί και στελεχωθεί εμφανίζεται να έχει μερικά αδύναμα τμήματα .Πρέπει να αποφασίσει το Πανεπιστήμιο και η πολιτεία πώς θα τα χειριστούμε. Οι εναλλακτικές είναι δύο. Να δυναμώσουν και να σταθούν στα πόδια τους ή να μετεξελιχθούν και να συγχωνευθούν για είναι πιο βιώσιμα».

Για πανηγυρική ημέρα για το Πανεπιστήμιο μίλησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θόδωρος Θεοδουλίδης με το πιστοποιητικό απονομής ποιότητας σε τέσσερα τμήματά του. «Η διασφάλιση ποιότητας συμβάλει στην αναγνωσιμότητα του ιδρύματος και αποδεικνύει ότι τα τμήματα επιτυγχάνουν ποιοτικές σπουδές. Τα τμήματα Μηχανολόγων -Μηχανικών της Πολυτεχνικής , τα δυο τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και η Σχολή Καλών Τεχνών πιστοποιούνται. Θα γίνει αναφορά σε μεταπτυχιακά που έχουν πιστοποιηθεί με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου» .

«Η κατανομή των πόρων γίνεται πλέον αντικειμενικά ,να ακολουθήσουμε ανάλογη κατανομή πόρων και μεταξύ των τμημάτων μας Μια ρήτρα απολιγνιτοποίησης στην κατανομή προσωπικού θα ήταν καλοδεχούμενη .Έρχονται άλλα 17 τμήματα να πιστοποιηθούν. Εμφανίζουμε τους υψηλότερους βαθμούς ερευνητικούς προϊόντος, συμπαρασύρουμε μαζί μας ας μια περιφέρεια με τους χειρότερους δείκτες καινοτομίας πανελλαδικά . Οι πρωτόγνωρες χρηματοδοτήσεις ενόψει της απολιγνιτοποίησης με τα εμβληματικά έργα φωτογραφίζουν το Πανεπιστήμιο και αποτελούν μοναδική ευκαιρία για αυτό».

Ιωάννα Παπαδημητρίου