Τέλος εποχής για ΟΑΠΝ, Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και Κοινωφελή Επιχείρηση -Τι θα γίνει με το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία τους

Με διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας καταργούνται από 31-12-2023 ο ΟΑΠΝ , η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023. Οι αρμοδιότητες των εν λόγω νομικών προσώπων και της επιχείρησης ασκούνται από την 01-01-2024 από τον Δήμο Κοζάνης, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τέλος εποχής για ΟΑΠΝ, Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και Κοινωφελή Επιχείρηση -Τι θα γίνει με το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία τους.