Με αφορμή περιστατικά που περιήλθαν σε γνώση μας, κάνουμε γνωστά τα πιο κάτω:

Με το πρόσφατο υπ’ αριθμ. πρωτ. 229840/11-5-2023 έγγραφο του Τμήματος Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο εστάλη στις Περιφέρειες της χώρας ως αρμόδιες για τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των γυμναστηρίων και κάθε άλλης επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες άθλησης , δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των παρεχόμενων από τα γυμναστήρια υπηρεσιών.
Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων πιλάτες ευλυγισίας διατάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, θεραπευτικής γυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης, θεωρείται ως γυμναστήριο και εμπίπτει στις διατάξεις του π.δ. 219/2006, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι η αυτοτελής δραστηριότητα της ηλεκτρομυοδιέγερσης με χρήση μηχανημάτων, που παρέχεται ως υπηρεσία άσκησης και όχι ως θεραπευτική πράξη από επαγγελματίες υγείαςφυσικοθεραπευτές, εμπίπτει στην έννοια της παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων και ως εκ τούτου στις διατάξεις του παραπάνω π.δ.

Συνεπώς όλες οι παραπάνω υπηρεσίες άσκησης επιτρέπεται να παρέχονται μόνο από γυμναστήρια, τα οποία έχουν τηρήσει τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας τους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων».

Εξαιρετικά και μόνο για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα, εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα δεν απαιτούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και όροι του π.δ. 219/2006.

Κατόπιν των παραπάνω ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι ανεξάρτητα από το πώς έχει επιλέξει να αυτοαποκαλεί μια επιχείρηση τη δραστηριότητά της, εφόσον παρέχει υπηρεσίες άσκησης και άθλησης που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2006, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, η δραστηριότητα αυτή υπόκειται στη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου προς όφελος του αποδέκτη των υπηρεσιών εκγύμνασης και της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και δεν υπάρχει νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 219/2006, ΚΑΛΟΥΜΕ όσες επιχειρήσεις και χώρους που παρέχουν παράνομα υπηρεσίες άθλησης να σταματήσουν άμεσα τις δραστηριότητες αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παραπάνω π.δ., προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να υποστούν τις προβλεπόμενες από αυτό κυρώσεις και συγκεκριμένα άμεση διακοπή των εργασιών τους με τη σφράγιση του καταστήματος τους.

Κοζάνη 31/08/2023
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ