Το Σχέδιο (έγγραφο) του υπ. Παιδείας για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού

Στο “μηδέν” εξακολουθεί να βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας, η οποία βρίσκεται σε έξαρση την τελευταία δεκαετία.

Ακόμη και αυτή η διακομματική επιτροπή που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβρη του 2020 , με πρόεδρο την τότε υφυπουργό Σ. Ζαχαράκη, ουδέποτε συνεδρίασε μέχρι σήμερα.

Το “Παρατηρητήριο” για τη σχολική βία του υπουργείου Παιδείας που πήγε να κάνει δουλειά , καταργήθηκε το 2015.

Επίσης στο υπουργείο Παιδείας συγκροτήθηκε Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή για την αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Δείτε εδώ το έργο της) η οποία εισηγήθηκε:

Α. Τη συστηματική καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών, μέσα από την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επίδρασης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,

Β. Με άξονα πάντα την πρόληψη του φαινομένου, επικέντρωση των δράσεων και πρωτοβουλιών εκτός από τους μαθητές, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική κοινωνία,

Γ. Πιστοποίηση των βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου,

Δ. Θεσμική συνεργασία και δικτύωση σε εθνικό (διυπουργικό επίπεδο), περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τις δράσεις πρόληψης του φαινομένου. Ειδικά για το cyberbullying προτείνεται η ενεργή συμμετοχή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και

Ε. Επιστημονική επίβλεψη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου από κεντρική επιτελική ομάδα του Υπουργείου.

Έκτοτε, μέχρι και σήμερα,το υπουργείο Παιδείας , το αντιμετωπίζει το πρόβλημα με δύο τρόπους: Με μηνύματα των εκάστοτε υπουργών και με τη συγκρότηση Επιτροπών η μία πίσω από την άλλη.

Το πρόβλημα, ωστόσο, έχει αφεθεί στην τύχη του μέσα στα σχολεία, με τους “μάχιμους” εκπαιδευτικούς να φέρνουν γύρω από την “ουρά” τους με ατομικές πρωτοβουλίες και υπό τον κίνδυνο:

Από ένα λάθος χειρισμό να βρεθούν κατηγορούμενοι σε δικαστήρια, από γονείς που είτε αρνούνται να συνεργαστούν ή αναζητούν ευθύνες από εκπαιδευτικούς που δεν τους αναλογούν.

Το υπουργείο Παιδείας τελευταία αντιμετωπίζει το πρόβλημα με αποσπασματικές πρωτοβουλίες με την πρόσληψη Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, αποφεύγοντας να μπει στην “καρδιά” του ζητήματος .

Ωστόσο είναι επιτακτική ανάγκη να συγκροτηθεί Συντονιστικό Όργανο που θα παρακολουθεί , θα καταγράφει το φαινόμενο της σχολικής βίας και θα διατυπώνει προτάσεις .

Στην τελευταία έρευνα του «Παρατηρητηρίου» του υπουργείου Παιδείας, η οποία λέγινε το 2014 και συμμετείχαν 61.000 μαθητές, προέκυψαν οι εξής διαπιστλωσεις:

Στην ερώτηση «έχεις ασκήσει βία;», το 34,01% απαντά θετικά και το 65,69% αρνητικά.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών (56,08%) πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Στην ερώτηση «πότε έγινε το περιστατικό», δίνονται οι απαντήσεις: Στο διάλειμμα 57,89%, στην εκδρομή 13,93% και στην κατάληψη 3,29%

Διακομματική Επιτροπή για τον σχολικό εκφοβισμό

Η Διακομματική Επιτροπή για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, που συγκροτήθηκε τον Οκτώβρη του 2020 και δεν συνεδρίασε ποτέ μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Πρόεδρος Ζαχαράκη Σοφία, Υφυπουργός Παιδείας , με αναπληρώτρια την Γκίκα Αναστασία, Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,

Τακτικά μέλη
Βούλτεψη Σοφία, με αναπληρωτή της τον Ντούγκα Αναστάσιο, από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ,
Τζούφη Μερόπη, με αναπληρώ- τριά της τη Σκούφα Ελισάβετ, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
Κεφαλίδου Χαρά, με αναπληρωτή της τον Βεντήρη Παρασκευά, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ,
Δελής Ιωάννης, με αναπληρωτή του τον Ιωαννίδη Κυριάκο, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ,
Γραμμένος Βασίλειος, με αναπληρωτή του τον Φωτόπουλο Στέλιο, από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ,
Αδαμοπούλου Αγγελική-Ναταλία,με αναπληρωτή της τον Χουλιάρα Κωνσταντίνο, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΜΕΡΑ 25,
Κωνσταντοπούλου Φωτεινή, με αναπληρώτριά της τη Διώτη Αμαλία-Ευαγγελία, ως εκπροσώπους από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος, με αναπληρώτριά του τη Χαρίτου Στυλιανή, ως εκπροσώπους από το υπουργείο Δικαιοσύνης,
Αλεβίζος Στέφανος, με αναπληρωτή του τον Μπουρσινό Δημήτριο, ως εκπροσώπους από το Χαμόγελο του Παιδιού,
Μωραΐτη Ιωάννα, με αναπληρώτριά της την Καπερώνη Αμαλία, ως εκπροσώπους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Το Σχέδιο (έγγραφο) για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σχέδιο πέντε επιπέδων για την για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού , επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, το οποίο μετά την οριστικοποίησή του η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως θα προβεί σε ανακοινώσεις.

Το Σχέδιο-έγγραφο το οποίο κατ’ αποκλειστικότητα δημοσιεύει το esos, προβλέπει τα εξής:

1ο μέτρο: Υπεύθυνος Σχολικής Μονάδας

Το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να ζητήσει:
Α. Από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολέιων να ορίσουν υπεύθυνο για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.
Β. Από τους Διευθυντές Γυμνσίων και Λυκείων να ορίσουν τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής ως υπεύθυνο για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

2ο μέτρο: “Ομάδες κρούσης”

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να συγκροτηθεί «ομάδα κρούσης» αποτελούμενη από
Τον Διευθυντής Εκπαίδευσης
Σύμβουλο Εκπάιδευσης
Ψυχολόγο, και,
Κοινωνικό Λειτουργό

Η «ομάδα κρούσης» θα κινητοποιείται όταν απαιτείται συγκεκριμένη παρέμβαση , ενώ θα συνεργάζεται με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αντιμετώπισης βίας.

Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας ανά Διεύθυνση είναι να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να συνδράμει στους υπεύθυνους κάθε σχολικής μονάδας είτε σε επίπεδο επιμόρφωσης είτε σε επίπεδο παρέμβασης, πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Όλα τα θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού θα επιλαμβάνονται ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τη σχολική βία στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής στη Δευτεροβάθμα Εκπαίδευση.

Δημιουργούν συνθήκες πρόληψης και αντιμετώπισής τους στη σχολική τους μονάδα σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς-δομές (ΚΕΔΑΣΥ-Δ/νση Εκπαίδευσης-Τοπική Αυτοδιοίκηση).
Επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καταγράφουν τα περιστατικά και δρομολογούν τη διαχείρισή τους- ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών και προχωρούν σε σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών-δράσεων για την ορθή αντιμετώπιση τους.

Πότε παρεμβαίνουν οι «ομάδες κρούσης»

Αν οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών δεν φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή το περιστατικό υπερβαίνει τις δυνατότητες αντιμετώπισής του από τη Σχολική Μονάδα, ο υπεύθυνος σχολικής βίας σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/ντρια του Σχολείου ζητά τη βοήθεια της «ομάδα κρούσης».

Η «ομάδα κρούσης» ενεργεί άμεσα και σε συνεργασία με φορείς που κρίνει απαραίτητους προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, εκπονώντας συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης.

3ο μέτρο: Επιμορφωτικά Προγράμματα

Για τη λειτουργία του συνολικού δικτύου δράσεων κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προγραμματίζεται επιμόρφωση από το ΙΕΠ με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Φορέων.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν οι «ομάδες κρούσης»

Στη συνέχεια, οι επιμορφούμενοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, οργανώνοντας ανάλογες επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στη διάχυση της πληροφορίας, των καλών πρακτικών και της εν γένει λειτουργίας του Δικτύου.

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει ιστοσελίδα στο ΥΠΑΙΘ, όπου θα υπάρχει αναρτημένο το υλικό της επιμόρφωσης, καθώς και επιπλέον υλικό που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες.

4ο μέτρο: Πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών

Επίσης, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών, στην οποία επώνυμα ή ανώνυμα θα μπορούν να κατατίθενται περιστατικά βίας και εκφοβισμού από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

5ο μέτρο: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Παράλληλα με τη λειτουργία του Δικτύου και τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, προβλέπεται για τους/τις εκπαιδευτικούς διάθεση οδηγού με εκπαιδευτικό υλικό, σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας.

Ακολουθεί το Σχέδιο έγγραφο,-το οποίο κατ΄αποκλειστικότητα δημοσιεύει το esos-πάνω στο οποίο “δουλεύει” το επιτελείο της υπουργού Παιδείας:

Πηγή: esos.gr