Προχωράμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στην ύπαιθρο της Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στη συντήρηση και ασφαλτόστρωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των κτηνοτροφικών μονάδων.

Εξασφαλίζουμε τις βασικές υποδομές σε φως, νερό και δρόμους για το σύνολο των νόμιμων μονάδων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας μας.

Ασφαλτοστρώσαμε τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί σε κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στα όρια του μεγαλύτερου αρδευτικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας, στον κάμπο των Σερβίων.

Στόχος η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας στην Περιφέρεια μας για να δυναμώσουμε τον τόπο μας!