Μία πρώτη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αρκετά από τα ζητήματα που τους απασχολούν μου είναι γνωστά και έχω ήδη εργαστεί για την επίλυσή τους. Αντίστοιχα θα εργαστούμε για μία σειρά άλλων ανοιχτών θεματών.

Συνισταμένη της συνεργασίας μας και όλων των κοινών προσπαθειών, Περιφερειακής Αρχής και Ανθρώπινου Δυναμικού στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, η παραγωγή έργου προς όφελος των ΔυτικοΜακεδόνων!