Συνάντηση εργασίας για το έργο κατασκευής νέας πτέρυγας και τη βελτίωση υποδομών του Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κοζάνης της Ι.Μ. Σερβίων & Κοζάνης. Αξιολόγηση της εξέλιξης των εργασιών και προγραμματισμός για την ολοκλήρωση του έργου.

Μαζί με το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκκαλιάρη και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμφιπόλεως Χριστόφορο, παρουσία του Πατήρ Νικόλαου Βαχτσεβάνου και στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών.

– Τον Ιούνιο θα ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και θα τοποθετηθούν τα είδη υγιεινής.
– Τον Ιούλιο θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός οπότε θα μπορούσε να λειτουργεί.
– Παραγγελία ειδικού εξοπλισμού άμεσα για ολοκλήρωση εγκατάστασης του.
– Τον Ιούλιο θα διευθετηθεί ο περιβάλλων χώρος.
– Προγραμματίσαμε και την τακτοποίηση της αποχέτευσης.
– Προγραμματισμός – υλοποίηση – έλεγχος.

Ευχαριστώ για την συνεργασία.

Γιώργος Αμανατίδης