Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, το πρωί στην πόλη των Γρεβενών, απόγευμα σε Τ.Κ. του Δήμου Κοζάνης.