Το 10% από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο σύστημα διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάνσεων Κοζάνης – Πτολεμαΐδας -Αμυνταίου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2021-2027 συνολικού ύψους αιτούμενης επιχορήγησης 10 εκ € πλέον ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της ανωτέρω πράξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 55εκ € πλέον ΦΠΑ.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την εκπονηθείσα μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης / ανάλυσης κόστους οφέλους ο συντελεστής ελλείματος χρηματοδότησης διαμορφώνεται περίπου στο 90%. Συνέπεια τούτου, για το υπόλοιπο 10% (που είναι ουσιαστικά η ιδία συμμετοχή της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗ ) ζητείται η χρηματοδότηση της από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 2021-2027.

Επιτακτική η συνέχιση λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου – Συνάντηση της ΔΕΥΑΚ με το Υπουργείο Ενέργειας