Στο 47.51%* – 52.73%** κυμαίνεται η εμβολιαστική κάλυψη στην Π.Ε. Κοζάνης για την πρώτη δόση και στο 44.40%* – 49.51%** για την δεύτερη. Ο 7-ήερος μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους είναι στο 29 και στην χώρα στο 22, 9.Επίσης ο δείκτης θετικότητας είναι στο 2, 22%, ενώ στην επικράτεια στο 1, 58% με την εβδομαδιαία τάση ένα είναι πτωτική στην περιοχή μας.

Η εμβολιαστική κάλυψη (* κάλυψη όπως προκύπτει από την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά. και ** κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας)