Στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη! Οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για την ευρεία σύσκεψη παρουσία Υπουργών-Υφυπουργών της Κυβέρνησης.

Αντικείμενο της συνάντησης η προώθηση των Περιφερειακών Σχεδίων Ανάπτυξης και ο συντονισμός μεταξύ Κυβέρνησης και Περιφερειών.

Συστήνεται μηχανισμός παρακολούθησης έργων σε περιφερειακό επίπεδο. Μία δημόσια βάση δεδομένων συνεχούς παρακολούθησης των έργων με δυνατότητα επικαιροποίησης ανά δίμηνο ή τετράμηνο και δυνατότητα εξαγωγής ειδικών αναφορών. Στην πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Φεβρουάριο και θα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, θα υπάρχει λεπτομερής πληροφορία για τα έργα που ολοκληρώνονται, υλοποιούνται και σχεδιάζονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και σε κάθε Δήμο της χώρας.

Η πληροφορία για κάθε έργο θα είναι αναλυτική, θα έχει στοιχεία χρηματοδότησης, προόδου υλοποίησης και δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων.