Πριν από λίγες ημέρες το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού στη χώρα που απευθύνεται σε δήμους και περιφέρειες μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ανάπτυξη των έργων θα γίνει μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι θα απευθύνονται σε έργα που έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης στο σύστημα και θα συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργειά τους με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό με τις απαιτούμενες καταναλώσεις των ωφελούμενων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν έργα ισχύος 1GW, ενώ στόχος του προγράμματος είναι και η αξιοποίηση έργων ΑΠΕ που αγγίζουν τα 8GW, που έχουν οριστική προσφορά σύνδεσης, καθώς επίσης και έργα που έχουν υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή και αναμένουν να λάβουν οριστική προσφορά σύνδεσης στο επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας θα διενεργηθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες για κάθε Περιφέρεια, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σταθμοί ΑΠΕ και θα προσφέρουν οικονομική προσφορά (€/MWh) για τη συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που θα απαιτέιται να καλυφθεί, ενώ οι σταθμοί ΑΠΕ που θα επιλεγούν θα αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν και συμψηφίζουν με τις καταναλώσεις των ωφελούμενων για διάρκεια 20 ετών.

Για την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ θα συνάπτεται σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) με τον ΔΑΠΕΕΠ, όπου θα καθορίζεται η τιμή αποζημίωσης για συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που θα συμψηφίζεται. Παράλληλα, για τον συμψηφισμό της ενέργειας των ωφελούμενων από τους σταθμούς ΑΠΕ, θα συνάπτεται, όπως εφαρμόζεται και μέχρι σήμερα, μία σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού.

Η βασική διαφοροποίηση με τις μέχρι τώρα συμβάσεις είναι η εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, όπου καθορίζει την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ και τον τρόπο εφαρμογής συμψηφισμού των καταναλώσεων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη δικλείδα ασφαλείας για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βελτιστοποιούν το κόστος συμμετοχής τους στις αγορές χονδρεμπορικής.

Τα τελευταία χρόνια έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον για έργα αυτοπαραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία του Green Tank «Η κατάταξη των Περιφερειών ως προς το πλήθος των αιτούμενων έργων αυτοπαραγωγής άλλαξε συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022, όπου πρώτη ήταν η Δυτική Ελλάδα, η οποία έπεσε στην τέταρτη θέση το 2023, ενώ η Δυτική Μακεδονία που ήταν δεύτερη έπεσε στην έκτη θέση. Αντίθετα, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα που ήταν στην τρίτη, έκτη και τέταρτη θέση ανέβηκαν αντίστοιχα στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση».

πηγή:ienergeioa.gr