Στα σκαριά συμφωνία συνεργασίας μεταξύ φορέων της γειτονικής Βουλγαρίας και του Πανεπιστημίου μας για θέματα τεχνολογίας του πράσινου Η2. Ενδιαφέρον από πλευράς τους για επενδύσεις σε παραγωγή και αξιοποίηση πράσινου υδρογόνου στην Περιφέρεια μας!