Στα “λευκά” ντύθηκε το Μαυροδένδρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.