ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/φλώρινα.html

ΠΙΣΟΔΕΡΙ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/πισοδέρι-φλώρινας.html

ΝΥΜΦΑΙΟ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/νυμφαίο-φλώρινας.html

ΝΥΜΦΑΙΟ 2
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/νυμφαίο2.html

ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΧΩΡΙΟ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/σαμαρίνα-γρεβενών-χωριό.html

Χ.Κ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΚΑΜΕΡΑ PARKING
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/χ-κβασιλίτσας-parking.html

Χ. Κ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ ΠΙΣΤΕΣ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/χ-κβασιλίτσας-πίστα.html

ΣΑΜΑΡΙΝΑ
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/σαμαρίνα-γρεβενών.html

ΔΟΤΣΙΚΟ 1
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/δοτσικό-γρεβενών-1.html

ΔΟΤΣΙΚΟ 2
http://www.forecastweather.gr/καμερεσ/μακεδονιασ/δοτσικό-γρεβενών-2.html

Πλατεία Σαμαρίνα Γρεβενών

Φωτογραφία Γιάννης Σταματάκης

Πηγή fb: Forecast Weather Greece