Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, προβαίνει σε μία σειρά άμεσων ενεργειών για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών.

Με απόφαση της Διοίκησης του Ιδρύματος:

– Συγκεντρώνεται προς αποστολή ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Θεσσαλίας, η διανομή του οποίου θα γίνει μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

– Κατόπιν επικοινωνίας με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, καταγράφονται οι ανάγκες για σίτιση και στέγαση εκείνων που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξή τους. Ταυτόχρονα, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μεριμνούν για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών τους στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

– Προσφέρεται μία υποτροφία για κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΔΜ σε φοιτητές με τόπο καταγωγής τους νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων.

– Έχουν συγκεντρωθεί 23 παλέτες εμφιαλωμένου νερού καθώς και είδη ρουχισμού και προσωπικής υγιεινής για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των πληγέντων.

Σύσσωμη η κοινότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει την οδύνη της για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και δηλώνει την πλήρη συμπαράστασή της προς τους συναδέλφους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.