Μεγάλη τιμή και διάκριση….

Πολύ, πολύ Υπερήφανος για την ομάδα μας και την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Βέροιας. Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο JACC (Journal of American College of Cardiology – Καρδιολογικό Περιοδικό με την μεγαλύτερη απήχηση Παγκοσμίως Impact Factor=24) και στο CIRCULATION ( AHA, της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας IF=23,56), οι νέες συστάσεις (Guidelines) όσον αφορά την εκτίμηση και την διάγνωση του θωρακικού πόνου.

Τα μέλη της συγγραφικής επιτροπής των συστάσεων συμπεριέλαβε την ΔΙΚΗ μας μελέτη όσον αφορά την μεγάλη σημασία της χρήσης Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 15 απαγωγών για την διάγνωση και θεραπεία των εμφραγμάτων της καρδιάς.

Την συγκεκριμένη μελέτη μας : 1)την είχαμε παρουσιάσει στο Πανελλήνο Καρδιολογικό Συνέδριο (2018), 2) δημοσιεύτηκε σε Καρδιολογικό Περιοδικό (2019), 3) την παρουσιάσαμε στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο Αcute Cardiovascular Care (2020)…και τέλος συμπεριλήφθηκε στις πρόσφατες συστάσεις (Νοέμβριος του 2021) στα δύο μεγαλύτερα Παγκοσμίως φήμης-απήχησης περιοδικά της Καρδιολογικής Κοινότητας.

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας και ιδιαιτέρως στον Συντονιστή Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν Βέροιας Βογιατζή Ιωάννη! Συνεχίζουμε με αγώνα και υπομονή…

Πηγή: Stathis Koulouris