Γιώργος Κασαπίδης: Εξασφάλιση του δρόμου προς τη Σαμαρίνα Γρεβενών, με σημαντικά τεχνικά έργα σε δύσκολα σημεία και περάσματα σε φλύσχη!

Στο ιδιαίτερα αυτό προβληματικό πέτρωμα που έγινε ο δρόμος, οι τεχνικές μας υπηρεσίες εκτελούν έργα όπως τριγωνικές τάφρους, υπόγεια αποστραγγιστικά, επεκτάσεις τεχνικών, επενδύσεις πρανών και κατασκευή συρματοκιβωτίων και άλλες εξειδικευμένες τεχνικές κατασκευές που απαιτούνται στην ορεινή αυτή διαδρομή προς το ονομαστό βλαχοχώρι της Δυτικής Μακεδονίας μας!