Σε λίγες μέρες θα καταβληθούν οι επιχορηγήσεις του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» .Από τις 1.554 αιτήσεις που υποβλήθηκαν με επιχορήγηση ποσού από 1.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 1.800 ευρώ το μέγιστο, 250 μένουν εκτός, εκ των οποίων οι 200 δεν είχαν καν δικαίωμα συμμετοχής. Πρόκειται για δράση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων για έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα εξωστρέφειας για 87 επιχειρήσεις.

Ιωάννα Παπαδημητρίου