Σε αποθήκη διανομής τροφίμων βρέθηκαν τα κοτόπουλα του ΤΕΒΑ- Η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Κοζάνης κρυμμένη

Σε αποθήκη διανομής τροφίμων της περιοχής μας βρέθηκαν οι δύο τόνοι νωπού κρέατος και συγκεκριμένα τα κοτόπουλα που έκαναν φτερά από την αποθήκη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης. Τα προϊόντα αυτά προορίζονταν για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ , αλλά δεν έφτασαν ποτέ και η έρευνα στρέφεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονταν το ευρωπαϊκό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σε αποθήκη διανομής τροφίμων βρέθηκαν τα κοτόπουλα του ΤΕΒΑ- Η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Κοζάνης κρυμμένη.