Σε δικηγόρο της Θεσσαλονίκης ανέθεσε η Δημοτική Επιτροπή Σερβίων την παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης που δικαιώνει εν μέρει τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη , υπάλληλο του Δήμου και τον υποχρεώνει για καταβολή αποζημίωσης.

Στην προκειµένη περίπτωση, ο Ιωσήφ Μιχαηλίδης µε την αγωγή τoυ ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, στράφηκε κατά του ∆ήµου Σερβίων, αιτούµενος να του καταβάλλει ο τελευταίος αποζηµίωση, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµίας πο υπέστη, το οποίο ποσό αντιστοιχεί σε επίδοµα θέσης ευθύνης που θα λάµβανε κατέχοντας τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σερβίων, και χρηµατική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη .

Επί της ως άνω αγωγής, εκδόθηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης ,που έκανε δεκτή εν µέρει την αγωγή αυτή, και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος να του καταβάλει το ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (6.700€), νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

Χρήστος Ελευθερίου: Έχει τιμωρηθεί από το δήμαρχο ο υπάλληλος – Δικάστηκε πρώτα ο δήμαρχος – Χρωστάμε τα λιγότερα από όλους τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Δεκτή η προσφυγή του Ιωσήφ Μιχαηλίδη κατά της απόφασης μετακίνησής του στο Τρανόβαλτο -Θα επανέλθει στα Σέρβια;

Συνεχίζεται η δικαστική κόντρα του δημάρχου Σερβίων με τον υπάλληλο Ιωσήφ Μιχαηλίδη-Μπήκε δικηγόρος για την αβασιμότητα της διοικητικής προσφυγής του υπαλλήλου