Ο Νιάημερος της Κοζάνης ολοκληρώνεται.Μέχρι και το μεσημέρι οι εκθέτες έστηναν τους πάγκους τους με μερίδα κόσμου να περνά για να πάρει μια πρώτη ιδέα.