Δυο σημαντικά έργα για τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του δήμου Κοζάνης . Το πρώτο αφορά τη μελέτη, τις προδιαγραφές , τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τοέργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 427.000 ευρώ .

Το δεύτερο τον καθορισμό των όρων διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ), για την «Προμήθεια εξοπλισμού και πλοήγησης ατόμων Οπτικής Αναπηρίας και Προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 283.960 ευρώ