Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις 

Ορκωτοί λογιστές έλεγξαν την Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κοζάνης (ΕΠΤΑΚ) για τις χρήσεις 2015-2019. Το πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται  ξεκάθαρα σε αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου στις πληρωμές, την καθυστέρηση στην ενημέρωση των βιβλίων, τη μη σύνταξη και έγκριση οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 έως και 2019, τη μη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πόρισμα-κόλαφος των ορκωτών λογιστών για την ΕΠΤΑΚ – Δαπάνες 466.000 ευρώ χωρίς εγκρίσεις, μη απόδοση παρακρατήσεων, χρέη στον ΕΦΚΑ, αμοιβές σε εργαζομένους χωρίς συμβάσεις .