Πωλείται σταφύλι ποικιλία ροδίτης ξερικός, ποσότητα 12 τόνων. Τιμή 0,40 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942915719, κ. Ιωάννης.