Πωλείτε οικοδομήσιμο οικόπεδο κοντά στην πλατεία Κρόκου Κοζάνης για περιστερές πληροφορίες καλέστε στο 6970589443