Πωλείται η εταιρεία Γούσιας Γιώργος Ευάγγελος ΟΕ. VA BENE pizza Κοζάνη, και η τεχνογνωσία, στην οδό Τράντα και Ζαλόγγου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977000720 Γιώργος-6974078355 Ευάγγελος.