Πωλείται εξοπλισμός τζαμιών ή ενοικιάζεται η επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 690 765 6622.