Η Δημοτική Επιτροπή Κοζάνης εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, την κατάργηση και απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Καραμανλή & Διονυσίου στην πόλη της Κοζάνης, διότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο (2) δημοπρασίες χωρίς να παρουσιαστεί ουδείς ενδιαφερόμενος.