Στο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας εντάχτηκαν από σήμερα 29 Ιουνίου 2022 οι συμπολίτες μας κ.κ. Παναγιώτου Αναστάσιος και Γάβρος Ζήσης, Ορθοπεδικός και Δερματολόγος, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής για ένα χρόνο ενισχύοντας την Ορθοπεδική Κλινική, η οποία θα έχει πλέον τρεις ιατρούς και πλήρη εφημεριακή κάλυψη τον μήνα. Ταυτόχρονα ξεκινά την επαναλειτουργία του το Δερματολογικό ιατρείο που είχε σταματήσει τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι παραπάνω ιατροί προστίθενται στους άλλους δύο ιατρούς Ακτινολόγους, που προσλήφθηκαν τον Ιούνιο αποκλειστικά για τη λειτουργία του Μαγνητικού Τομογράφου ο οποίος λειτουργεί πλέον καθ΄όλη τη διάρκεια του μήνα