Το Συγκρότημα Αλιάκμονα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 22.06.2022 έως και την Παρασκευή 01.07.2022

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα

Παράρτημα

Αίτηση