Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου ενέκρινε την πρόσληψη πέντε (5) εργατών γενικών καθηκόντων Υ.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου.