Συνεχίζεται και η υποβολή προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου για το ακαδ. έτος 2021-2022 για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΠΠΑΙΚ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΕΣΥΠ 2021-2022

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Κοζάνη για το έτος 2021-2022

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.).

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.aspete.gr/index.php/el/ έως και 25/8 και ώρα 23:59.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΠΑΙΚ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΣΥΠ 2020-2022