Η Αναστασία Καρλοπούλου πρόεδρος της Solergon μίλησε στην ΕΡΤ για την παραγωγή του εργοστασίου της και την ανάγκη για μεταστροφή. Παράγει σύνθετες μεταλλικές κατασκευές που εξάγονται είτε χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια παραγωγής λιγνίτη έχοντας 180 άτομα. «Επιλέχθηκε να γίνει το εργοστάσιο στην περιοχή, γιατί το 70%της ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται εδώ και η περιοχή παράγει εξειδικευμένους τεχνίτες. Είχαμε δυο βάρδιες πριν ένα χρόνο, τώρα μία. Η απολιγντιτοποίηση είναι μονόδρομος, πρέπει να μεταστραφούμε. Συναγωνιζόμαστε εταιρίες σε Πολωνία και Γερμανία. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε τιμές στο κόστος. Είναι δύσκολο να αλλάξουμε επάγγελμα, τουλάχιστον προσπαθούμε. Πιστεύω ότι δεν εξαντληθούμε. Πιστεύω να μην μας εξαντλήσει το ελληνικό δημόσιο».
Ι.Π.