Τροποποιείται η απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου της ΔΕΥΑΚ «Λειτουργία του δικτύου διανομής – μεταφοράς και των εγκαταστάσεων της τηλεθέρμανσης Κοζάνης & κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του δικτύου διανομής – μεταφοράς στις Τοπικές Κοινότητες Κρόκου, Δρεπάνου και στον οικισμό Νέας Ποντοκώμης»,που είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2019. Λόγω κατασκευής έργων διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με τις κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεθερμάνσεων στον ΑΗΣ Καρδιάς , ο τίτλος του έργου μετά από αίτημα της ΔΕΥΑΚ αλλάζει ως «Λειτουργία του δικτύου διανομής – μεταφοράς και των εγκαταστάσεων της τηλεθέρμανσης Κοζάνης και γύρω οικισμών».

Αν δεν εξασφαλιστεί η τηλεθέρμανση για την Κοζάνη, δεν είναι δυνατό να μιλά η ΔΕΥΑΚ για επεκτάσεις. Ωστόσο μετά τη σύνδεση με την Καρδιά όλα είναι ανοιχτά οπότε υπάρχει και το παραθυράκι για τη σύνδεση άλλων οικισμών .

Συμπληρωματική περιγραφή δραστηριότητας
Στο πλαίσιο της εξασφάλισης της συνέχισης λειτουργίας του έργου της Τηλεθέρμανσης της πόλης της Κοζάνης και των γύρω από αυτήν οικισμών, θα κατασκευαστούν τα κάτωθι συμπληρωματικά έργα διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με τις κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεθερμάνσεων στον ΑΗΣ Καρδιάς. Με το έργο αυτό η εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης και των γύρω οικισμών θα συνδέεται λειτουργικά τόσο με τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (υφιστάμενη κατάσταση) όσο και με τον ΑΗΣ Καρδιάς (παρούσα αδειοδότηση) και κατ΄ επέκταση επίσης θα συνδέεται λειτουργικά με το ενιαίο σύστημα τηλεθέρμανσης Αμυνταίου-Κοζάνης-Πτολεμαΐδας.

Το έργο χωροθετείται εξολοκλήρου εντός του Δήμου Κοζάνης .Το νέο έργο θα ξεκινάει από την περιοχή του ΑΗΣ Καρδιάς, όπου θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και συνοδευτικές εγκαταστάσεις και από όπου θα ξεκινάνε οι αγωγοί μεταφοράς θερμού νερού και θα καταλήγουν στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης της Κοζάνης στην περιοχή του Κασλά Κοζάνης.

Ειδικότερα, το έργο προβλέπει:
-Κατασκευή έργων διασύνδεσης εντός του γηπέδου ΑΗΣ Καρδιάς. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή νέου αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης προσαγωγής θερμικής ενέργειας με μέσο θερμό/υπέρθερμο νερό, στην υφιστάμενη εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης (περιοχή Κασλά) μέσω νέου αγωγού μεταφοράς θερμικής ενέργειας.

-Κατασκευή έργων διασύνδεσης εντός του γηπέδου εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ στην περιοχή Κασλά Κοζάνης. Τα έργα αυτά αφορούν σε εγκατάσταση νέων αντλητικών συγκροτημάτων και βοηθητικού εξοπλισμού εντός του γηπέδου της ΔΕΥΑΚ για την επιστροφή του θερμό νερού στον ΑΗΣ Καρδιάς μέσω του προτεινόμενου αγωγού μεταφοράς θερμικής ενέργειας. Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνει είτε εντός των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν είτε θα γίνει μικρή προέκταση αυτών, μέσα στο υφιστάμενο γήπεδο των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ.

-Αγωγοί μεταφοράς θερμικής ενέργειας

Ιωάννα Παπαδημητρίου